Projectleiding & Strategie Omgevingswet, Ruimtelijke Ordening en Fysiek Domein I Van der Galiën Omgevingsadvies

Onze Expertise

Van der Galiën Omgevingsadvies

Expertise van der Galiën Omgevingsadvies

Onze dienstverlening is gericht op een duurzame samenwerking met de opdrachtgever. Omdat geen vraag hetzelfde is, leveren wij altijd maatwerk. Wij werken zowel zelfstandig als in teamverband, op kantoor of  gedetacheerd bij uw organisatie op locatie.

Wij leveren kwalitatief hoogwaardig advies in onder andere de rollen projectleider, projectmanager, procesbegeleider, beleidsadviseur en strateeg binnen het fysieke domein.

Van der Galiën Omgevingsadvies kenmerkt zich met de volgende expertises:

Ruimtelijke Ordening

Met ruim 10 jaar ervaring binnen het omgevingsrecht is de kennis van omgevingsvergunningen en
bestemmingsplannen (WABO, Wro en Omgevingswet) ruimschoots aanwezig. Wij hebben binnen alle verschillende onderdelen van de ruimtelijke ordening de benodigde theoretische kennis en een schat aan praktijkervaring in huis.


Onze opdrachtgevers vragen ons om ondersteuning op de inhoud of tevoorzien van toepasbare adviezen. Dit doen wij door samen met de opdrachtgever de complexe vraagstukken te analyseren en effectieve maatregelen voor de overheidsinstelling te bepalen. Wij zorgen voor inhoudelijk advies en

stemmen deze af met andere overheden, inwoners en externe partijen. Interne en externe samenwerking is daarbij van cruciaal belang.

Duurzaamheid

Met een grote duurzaamheidsopgave vanuit het klimaatakkoord worden verschillende duurzame ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving gerealiseerd. Wij hebben ervaring met verschillende projecten die duurzaamheid beogen, zoals windparken en zonneparken. Ook het realiseren van gebiedsfondsen, een methode om de omgeving mee te laten profiteren van het wind- of zonnepark, valt onder onze expertise.

Strategie en Visie

Om duidelijkheid en voorspelbaarheid te creëren is het wenselijk een visie of strategie in beeld te brengen. Van der Galiën Omgevingsadvies is hierin gespecialiseerd. Door jaren ervaring binnen verschillende overheidsorganisaties is veel kennis opgedaan. Onze kracht is om inzichtelijk te maken wat de echte vraag is en hoe er gezamenlijk met inwoners en ketenpartners een zogenoemde ‘stip aan de horizon’ geformuleerd kan worden.

Omgevingswet

De Omgevingswet vervangt 26 wetten binnen het fysieke domein. Van der Galiën Omgevingsadvies heeft de meest actuele kennis van de Omgevingswet en is actief met het opstellen van omgevingsplannen en omgevingsvisies.


De Omgevingswet vraagt om een andere manier van werken waarin participatie een prominente rol speelt. Door een goed en open proces te doorlopen wordt dit
gezamenlijk met de opdrachtgever opgepakt.

Project
Management

Een grote variatie aan projecten wordt gerealiseerd om de fysieke leefomgeving te verbeteren en de leefbaarheid te vergroten. Wij zijn gedreven en hebben de juiste expertise om onze opdrachtgever vanaf businessvraag naar het eindproduct
te begeleiden. Wij zorgen ervoor dat alle stappen in dit proces zorgvuldig worden doorlopen en dat de uiteindelijke
verwachting daadwerkelijk wordt waargemaakt. Hierin staat verbinden van verschillende partijen voorop en de kracht om onderscheid te maken tussen hoofd-en bijzaken.

Recensie

Marije hield zich binnen de gemeente Bedum bezig met planologische projectleiding voor de nieuwbouw van  verschillende basisscholen en de voorbereiding van de invoering mgevingswet voor de vier gemeenten die per 1 januari 2019 gefuseerd zijn tot Het Hogeland. 

Een van de nieuwbouwscholen betreft de Togtemaarschool in Bedum. Marije was projectleider voor het planologisch traject inclusief vergunningen en bezwaar en beroep. Voor het opstellen van een invulplan van vrijgekomen terrein heeft Marije het traject van participatie met omwonenden en gebruikers begeleid. De werkzaamheden voor de
voorbereiding van de invoering van de Omgevingswet was zeer divers en bestond onder andere uit: begeleiden werkgroep met medewerkers van de vier  rindelingsgemeenten, opstellen plan van aanpak en betrekken inwoners van de nieuwe gemeenten.

Ik heb Marije leren kennen als bevlogen projectleider met hart voor de publieke zaak, zeer collegiaal en benaderbaar voor inwoners en zeer plezierig om mee te werken.

 
Wubbo-Haaijer-web

Wubbo Haaijer I Hoofd afdeling VROM

Gemeente Bedum

Contact

Neem voor vragen, opmerkingen of een offerte op maat contact op met ons.