Projectleiding & Strategie Omgevingswet, Ruimtelijke Ordening en Fysiek Domein I Van der Galiën Omgevingsadvies

Onze meest recente projecten

Projecten

Transformatie Sportpark nabij Uitwierde

De sportparken in de gemeente Delfzijl zijn samengevoegd, waardoor een sportpark nabij Uitwierde beschikbaar kwam voor een nieuwe invulling. Samen met omwonenden is gekeken naar de meest gewenste invulling voor het gebied. Marije van der Galiën was projectleider voor het uitvoeren van de transformatie. Zij was verantwoordelijk voor o.a. het planologische proces, kopers begeleiding en overleg met directievoering. Het project werd gekenmerkt door verschillende tegenslagen zoals de aanwezigheid van meerdere beschermde diersoorten en verschillende belangen vanuit het dorp. De rol van Marije hierin was om de verbinding tussen de verschillende partijen te organiseren en hierbij de kwaliteit en de planning van het project niet uit het oog te verliezen.

Opstellen Omgevingsvisie Eemsdelta

Voor de nieuwe gemeente Eemsdelta moet een omgevingsvisie worden opgesteld. Marije van der Galiën is projectleider hiervoor. De uitdaging in dit project ligt in het verbinden van de drie gemeenten welke vanaf 1 januari 2021 de nieuwe gemeente vormen. De nieuwe Omgevingswet brengt hierin extra complexiteit met zich mee en ook zorgt Covid-19 voor nieuwe uitdagingen op het gebied van participatie. Marije haar rol in dit proces als projectleider is zorgen voor de verbinding en zorgen voor een kwalitatief inhoudelijk product.

Nieuwbouw Togtemaarschool te Bedum

In verband met de versterkingsopgave in de gemeente Bedum is er voor de Togtemaarschool gekozen voor nieuwbouw. De nieuwbouw werd gerealiseerd op een nieuwe locatie aan de andere zijde van de straat ten opzichte van de toenmalige locatie. Marije van der Galiën was binnen dit traject verantwoordelijk voor het planologische proces. Door weerstand uit de wijk werd de druk op de strakke planning verhoogd. Marije haar rol in dit proces was het begeleiding van de procedure en communicatie met de omgeving. De invulling van de huidige locatie van de school was een project wat uit de verplaatsing voortkwam. Hiervoor is het overleg met de direct omwonenden opgestart door Marije.

Contact

Neem voor vragen, opmerkingen of een offerte op maat contact op met ons.